Hur vi kan förbättra våra relationer på jobbet

Våra jobbrelationer är ett ständigt pågående samspel som till stor del påverkar hur vår tillvaro ser ut. Våra relationer styr även de resultat vi uppnår tillsammans. De har också en mycket stor påverkan på oss själva och det humör vi tar med oss hem efter jobbets slut.

Med den här sidan vill vi öka medvetenheten för betydelsen av goda jobbrelationer hos både ledare och medarbetare. Helt enkelt hur vi med träning inom bl.a. emotionell intelligens (EI) kan få bättre relationer, jobba effektivare ihop och få mera arbetsglädje.