IQ och Emotionell Intelligens på jobbet

EII slutet av åttiotalet var IQ på allas läppar. Magnus Uggla toppade listorna med sin IQ-låt. Och de flesta i Sverige var helt övertygade om att en hög IQ var en viktig förutsättning för att klara av de enklaste av saker.

Men som med så mycket annat genom världshistorien visade det sig att Uggla och alla andra hade fel. IQ är visserligen ett mått på logisk intelligens som fungerar. Men den säger ingenting om vår förmåga att lyckas här i livet. I stället visar det sig nu att det är vår kvot av EQ eller emotionell intelligens som styr mycket av vår tillvaro. En förmåga som de flesta av oss glädjande nog kan öva oss i att bli bättre på.

EQ eller emotionell intelligens uppmärksammades redan på 20-talet. Då kallade forskaren Thorndike det för Social Intelligens. Men hans arbete föll snabbt i glömska. För där och då var tekniska landvinningar hårdvaluta. De människor som var mest framstående på att göra beräkningar och att tänka logiskt blev också den tidens självklara ledare. Om sedan den samvetslösa ledarstil som härskade under 1900-talet förde så mycket gott med sig är en annan historia.

Läran om EQ har det forskats vidare på och man har framförallt dokumenterat hur vi människor gör när vi interagerar med varandra och hur vi kan mäta dessa kompetenser. Detta definieras som Emotionell Intelligens (EI). Dr Daniel Goleman som är den kanske mest framstående moderna forskaren och författaren i ämnet definierar EI som förmågan att förstå dina egna och andras känslor. På så sätt menar Dr Goleman, kan vi både hantera oss själva och våra relationer med andra.

I modern tid har det gjorts en mängd undersökningar kring vilka egenskaper som de mest framgångsrika medarbetarna har jämfört med de som anses prestera genomsnittsligt.

Kanske drar du dig här till minnes och tänker på klassens ljus. Att det var den mest intelligenta som automatiskt fick mest framgång senare i livet? Nja. Studier på Harvard-studenter har visat att deras antagningsresultat som enbart byggde på IQ inte har varit någon garanti för framgång senare i karriären. Snarare tvärtom. Alla som kommer in på Harvard är naturligtvis smarta från början. Men det som skilde dem som senare kom att fungera särskilt väl i sina relationer med sig själva och andra var just en mer utvecklad emotionell intelligens.

I dag vet vi att människan framförallt behöver tre kompetenser för att framgångsrikt genomföra sitt jobb. Dessa är tillräcklig IQ, teknisk kompetens (sköta en dator etc.) och EI. Forskning har kommit fram till att den emotionella intelligensen (EI) är dubbelt så viktig för att prestera som de två andra tillsammans.

Kan vi träna upp vår egen Emotionella intelligens?

Svaret är ett rungande JA. EI går att träna upp. Det är inte lätt att bryta gamla vanor och beteenden. Men det går. Vinsterna som stora företag har gjort genom att implementera EI i sitt ledar- och medarbetarskap har varit enorma. Exempelvis har Google jobbat med EI sedan 2007.

Vill du veta mera om hur ditt företag genom träning i emotionell intelligens kan producera bättre och skapa mer trivsel och bättre jobbrelationer? Träning i EI använder vi som en naturlig ingrediens i vårt koncept ”Jobbrelationer”.