Googles bästa tips för goda jobbrelationer

tan-chade-mengGoogle förstod tidigt hur människor vill använda internet och blev enormt framgångsrika på det. Men de har också blivit världens kanske mest attraktiva arbetsgivare. Alla vill jobba här. Vad gör dem för att behålla den positionen?

På Google jobbar man i idag aktivt med att uppmuntra sina medarbetare med att affirmera god energi mot varandra. På agendan finns också att man pratar öppet om värdet av emotionell intelligens och hur vi kan komma ner i varv genom meditation och mindfulness. På så sätt vill de inte bara skapa effektiva arbetsplatser där medarbetarna mår bra på riktigt. I samma andetag lägger dem även grunden för mera harmoni och bättre jobbrelationer.

Den här inspirerande videon med Googles Chade-Meng Tan beskriver en hel del om framtiden på våra arbetsplatser.