Coachingtekniker

Coachingtekniker

En utbildningsdag för dig/er som vill utveckla era samtalstekniker och bli mer effektiva i samtal. Vi fokuserar på tio olika tekniker och på att individuellt träna på de tekniker som känns ovana. Syftet är att bygga ut den egna repertoaren och bli en mer tydlig och effektiv samtalsledare. Material ingår.

Max 15 personer. Bokas med fördel på en arbetsplats för olika ledare/medarbetare.

Investering: 15 000 SEK/utbildningstillfälle. 1000 SEK/deltagare om utbildningen arrangeras för andra än en arbetsgrupp. 1 utbildningsledare.