Engagement Coaching

Med en medarbetarundersökning som pekar på dåliga ledarresultat vad gäller motivation behövs ibland en riktad insats göras. Engagement coaching är en sådan. Det kan även med fördel användas för att öka enskilda medarbetares engagemang när de varit länge på företaget.

Under 4 tillfällen träffas ledaren och coachen för att ha fokus på en enda sak. Hur skapar vi ett större engagemang både hos ledaren och i gruppen.

Coachen har arbetat med just denna form av coaching med gott resultat på både offentlig sektor och på internationella bolag. Coachen är också certifierad handledare i 360 verktyget Emotional and Social Competence Inventory (ESCI).

Engagement coaching får ofta ännu större resultat om insatsen görs i kombination med en ESCI.

Investering: 4 x 1,5 timmar 10 000 SEK. Med en ESCI tillkommer 4000 SEK.