EQ för ledare

EQ för ledare
Emotionell & social kompetens

Forskning visar att emotionell och social intelligens i ledarskapet är det som skiljer ordinära och extraordinära ledarbeteenden. En 2+1/2 dagars utbildning med tre moduler. Modul 1 fokuserar på dig själv som ledare, om att förstå och hantera dig själv på jobbet. Modul 2 fokuserar på att förstå och leda andra. Modul 3 fokuserar på att tillämpa EQ i praktiken. I utbildningen ingår ett 360 graders feedbackverktyg, Emotional and Social Competence Inventory (ESCI).

Investering: 70 000 SEK. ESCI verktyget ingår ej, beror på antalet deltagare. Max 30 deltagare. Kan med fördel erbjudas ledare från olika avdelningar. Utbildningen leds av två utbildningsledare certifierade som handledare i ESCI.