Full potential workshop

Workshop som förflyttar mot full potential

I en alltmer hög förändringstakt förväntas idag medarbetarna att kunna självmotivera sig och samtidigt prestera maximalt. Workshopen fokuserar på medarbetarnas styrkor och utvecklar självmotivation som är en stor framgångsfaktor. 

Med full potentials verktyg skapas större engagemang och ansvarstagande på jobbet samtidigt som arbetsglädjen blir större och talang tillvaratas. Verktyget är framtaget från forskningen om emotionell och social kompetens från Dr. Daniel Goleman.

Full potential kan anpassas för större eller mindre grupper och lämpar sig perfekt som inslag på utvecklingsdagar. Tidsåtgång två till fyra timmar eller efter överenskommelse. Material ingår.

Investering: 15 000 SEK/ workshop. 2 handledare certifierade i Emotional and Social Competence Inventory (ESCI). Vid större grupper använder vi fler handledare.

Läs pdf om denna workshop.