Gruppcoaching

Har rollerna och arbetsuppgifterna i arbetsgruppen plötsligt förändrats av en omorganisation? Står ni still och har arbetat på samma sätt i flera år? Minskad arbetsglädje kanske?

Med en två timmars gruppcoaching i arbetsgruppen kan ni hitta en ny gemensam riktning och tillföra mer energi och arbetslust.

Investering: 10 000 SEK