Utvecklande medarbetarskap

Utvecklande medarbetarskap
För ledare & HR

Fokus och resurser ligger ofta på ledarskapet. Det kan få bieffekten att medarbetarskapet kan komma i andra hand. Med denna utbildningsdag får deltagarna tydliga verktyg för hur de kan bygga ett utvecklat medarbetarskap.

Utbildningen kan med fördel byggas på med ytterligare en dag för att utbilda utbildare där metoderna sedan kan användas i den egna organisationen. Där blandas teori med praktisk träning för att leda arbetet på hemmaplan. Material ingår.

Investering: 1 dag 30 000 SEK. Max 30 personer. Material ingår. Utbilda utbildare dag  +20 000 SEK. Två utbildningsledare.