Vem tar mest ansvar på jobbet?

Våra relationer på jobbet har ett större djup än vi ofta tror. Ett av de vanligaste problemen är att det den ena personen upplever att de tar ett större ansvar än andra. 

Filip och Sune har kamperat ihop på ekonomiavdelningen sedan tre år tillbaka. Dessvärre är Filip missnöjd med att han upplever Sune som för långsam. Han tycker att han måste göra det själv om allt ska bli gjort. Det skapar en irritation som påverkar arbetsklimatet för de båda.

– ”Om han bara kunde släppa taget om detaljerna som tar så hiskeligt med tid – ska JAG göra ALLT”, tänker Filip.

Sune och sin sida känner sig som en städtant efter Filip. Om inte han rättar till de fel han gör i brådrasket blir hela rapporteringen fel. Sune måste dubbel- och trippelkolla. Annars står han inte ut själv. I Sunes värld är det hans ansvar att det blir rätt.

Filip, däremot tycker att Sune är för långsam och alltid ska tänka igenom allt i all oändlighet innan han skrider till verket. Aldrig någon action. Då blir Filip otålig och vill forcera att något händer.

Sune och Filip har här tre väldigt vanliga fallgropar i sin relation;

  1. Ansvarsfällan – Sune tar på sig mer ansvar än Filip och blir en ansvarsdammsugare. Det gör att Sune tappar viljan att göra saker och Filip fortsätter att forcera fram saker och ett och annat fel slinker igenom. Sune säkerställer rapporteringen.
  2. Otålighetsfällan – Filip gör att Sune inte känner sig sedd eller hörd när han ständigt vill iscensätta att de ska göra på ett nytt sätt och han får ofta som han vill. Då tappar Sune lusten att följa med på Filips upptåg och ständiga jakt efter något nytt. Filip blir irriterad för att Sune är så långsam och handlingsförlamad. Här resonerar Filip att det är bättre att han driver på så att något händer. Problemet är att respekten, tilliten och empatin brister och det påverkar i sin tur Sunes vilja att samarbeta med Filip.
  3. Popularitetsfällan – Sune är angelägen om att bli omtyckt och väljer en trygg och mindre utmanande linje när han ska diskutera problemet som han upplever i deras relation. Filip undrar vad han vill och förstår inte hans problem för han är van att man säger rakt ut vad det handlar om.

Så hur undviker du fallgroparna i dina relationer?

Jo genom att lära av fallgroparna och;

  1. Ta ansvar för det som är ditt
  2. Lyssna noga och förstå den andre
  3. Ta reda på vad du egentligen tycker
  4. Handla i linje med vad du tycker